Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak začít rybařit

 

ghgbjn.jpeg

1) Jako člen MRS , z.s. pobočného spolku Brno 5.:
Žadatel o členství musí absolvovat následující kroky a úkony:

1.
navštívit kteroukoliv místní organizaci MRS , z.s. pobočného spolku Brno 5 (dále jen MRS) a požádat o přijetí za člena vyplněním přihlášky.
2.
na základě rozhodnutí výboru o přijetí za člena uhradit zápisné a členský příspěvek na příslušný kalendářní rok.
3.
požádat o prodej povolenky dle vlastního výběru za cenu pro členy k získání povolenky je nutno předložit:

1.platný rybářský lístek.
2.splnění podmínek dle § 6, odst. 5,Stanov MRS?
Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku?
„Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají,po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu)
z oblasti rybářství, biologie ryb,právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. místní organizace MRS.


2) Jako nečlen:
1.navštívit kteréhokoliv prodejce povolenek MRS.
2.požádat o prodej povolenky dle vlastního výběru za cenu pro nečleny.
3.předložit platný rybářský lístek?Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku,nebo u cizích státních příslušníků dále jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku nebo rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem?„Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb,
právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k o věřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj.místní organizace MRS.

 

Přihláška pro nové členy ke stažení ZDE v PDF

 

Přejeme Vám všem příjemný a úspěšný rybolov.